Training Zakelijk Nederlands

Wilt u samenwerken of zaken doen in Nederland?  Een goede kennis van de taal zal erg gewaardeerd worden en zal uw kansen op succes aanzienlijk vergroten. Bij zakelijke contacten is behalve kennis van de taal ook kennis van de Nederlandse manier van zaken doen onontbeerlijk. De trainingen zakelijk Nederlands zijn erop gericht u en/of uw medewerkers tijdens individuele of groepstrainingen kennis te laten maken met het zakelijk taalgebruik of de reeds aanwezige kennis te vergroten. Uw individuele doelstelling en projecten staan hierbij centraal. Op basis daarvan wordt het trainingsaanbod afgestemd op het zakendoen op de Nederlandse markt.

Onze taaltrainers, allen native speakers Nederlands met een ruime ervaring in het bedrijfsleven, helpen u graag om uw kennis van het zakelijk Duits op een hoger niveau te brengen. Alle trainingen worden op maat ontwikkeld, afgestemd op uw zakelijke activiteiten.

Voor het begin van de cursus bepalen onze trainers uw taalniveau en leggen in overleg met u vast wat u met de training wilt bereiken. Op basis daarvan ontwikkelen wij een maatwerkprogramma. Tijdens de training kan indien gewenst het programma altijd nog worden aangepast.

Afhankelijk van uw voorkeur en beschikbaarheid bieden wij zakelijke taaltrainingen in diverse trainingsvormen aan. Naast onze vestiging in Düsseldorf kunt u deze taaltrainingen ook volgen op onze locaties in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht of op uw locatie in Nederland of Duitsland.

Voor moedertaalsprekers of anderstaligen die de taal al heel goed beheersen organiseren wij trainingen en workshops ”Schriftelijke Communicatie“. Kennis en vaardigheden van de cursist worden opgefrist en uitgebreid voor een resultaatgerichte en efficiënte schriftelijke communicatie met relaties, klanten en collega’s.