Training Zakelijk Duits

Door de toenemende internationalisering komen steeds meer anderstaligen naar Duitsland om hier voor korte of langere tijd te wonen en te werken. Het beheersen van de Duitse taal een belangrijke factor om snel en succesvol te integreren – niet alleen op het werk maar ook in de privé omgeving. Onze trainingen zakelijk Duits zijn erop gericht de cursisten tijdens individuele of groepstrainingen kennis te laten maken met het (zakelijk) taalgebruik of de reeds aanwezige kennis te vergroten.

Ons trainingsaanbod wordt afgestemd op het bedrijf, de functie en de individuele doelstelling van onze cursisten. Voor anderstaligen is behalve een goede kennis van het Duits ook belangrijk dat zij een goed begrip hebben van Duitsers, hun manier van samenwerken en hun stijl van zaken doen. We begeleiden hen bij het verbeteren van de communicatie met Duitstalige collega’s waarbij aandacht wordt besteed aan cultuurverschillen en de omgang hiermee in de dagelijkse werkpraktijk.

Afhankelijk van uw voorkeur en beschikbaarheid bieden wij zakelijke taaltrainingen in diverse trainingsvormen aan. Naast onze vestiging in Düsseldorf kunt u deze taaltrainingen ook volgen op onze locaties in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht of op uw locatie in Nederland of Duitsland.

Voor moedertaalsprekers of anderstaligen die de taal al heel goed beheersen organiseren wij trainingen en workshops ”Schriftelijke Communicatie“. Kennis en vaardigheden van de cursist worden opgefrist en uitgebreid voor een resultaatgerichte en efficiënte schriftelijke communicatie met relaties, klanten en collega’s.